Graag informeren wij u over de regels betreffende het kortdurend en extra verzuim van uw kind.

Helaas kan het voorkomen dat uw kind ziek is. Meldt dit dan dezelfde dag vóór 9 uur via Magister. Elke dag dat een leerling ziek is dient er een melding gedaan te worden. Uw zoon/dochter hoeft voor een ziekmelding geen blauwe kaart meer in te leveren. Het stappenplan van een ziekmelding via Magister vindt u onderaan deze pagina.

Op de website van het RIVM vindt u de meest recente informatie over de coronamaatregelen: Quarantaine en isolatie | RIVM

Tandarts, orthodontist, huisarts

Afspraken zoals bezoek aan tandarts, orthodontist of huisarts dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland te worden. Als dat echt niet mogelijk is, moet de blauwe kaart vooraf worden ingeleverd bij de receptie. Deze blauwe kaart kan ook gebruikt worden om aan te geven dat uw kind weer terug op school is. Ook dan moet deze bij de receptie worden ingeleverd.

Langdurig ziek

Als een leerling onverhoopt langdurig ziek is, neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers van de leerling. Indien een leerling meerdere keren kortdurend ziek is, kan de school de leerling aanmelden bij de schoolarts en/of bij het Zorg Advies Team.

Verlof buiten de schoolvakanties

Om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, moeten ouders/verzorgers zes weken voor de datum van verlof schriftelijk verzoek indienen bij de teamcoördinator. Hij/zij beslist of het verzoek ingewilligd kan worden. In het verzuimprotocol staat exact beschreven in welke situatie verlof gegeven kan worden. De onderstaande formulieren zijn van belang, deze kunt u opvragen bij de teamcoördinator.

  • Aanvraag Vakantie buiten schoolvakantie
  • Aanvraag vrijstelling schoolbezoek andere omstandigheden
  • Werkgeversverklaring

Contactpersonen

Mevr. M. Oud
teamcoördinator leerjaar 1
oud@obcnet.nl

Mevr. A. Ruesink
teamcoördinator leerjaar 2
rua@obcnet.nl

Mevr. R. van Duijne
teamcoördinator mavo bovenbouw
dur@obcnet.nl 

Mevr. M. Zweers
teamcoördinator havo bovenbouw
zwe@obcnet.nl 

Op onze pagina Regelingen & Protocollen kunt u verschillende documenten terugvinden aangaande Verzuim & Verlof.