Graag informeren wij u over de regels betreffende het kortdurend en extra verzuim van uw kind.

Helaas kan het voorkomen dat uw kind ziek is. Meldt dit dan dezelfde dag vóór 9 uur telefonisch aan de receptie. Zodra uw kind weer op school is, moet hij/zij een door u ingevulde en ondertekende blauwe kaart (voor kort verzuim) inleveren met daarop de reden voor het verzuim en de datum(s) waarop het verzuim plaatsvond.

Tandarts, orthodontist, huisarts

Afspraken zoals bezoek aan tandarts, orthodontist of huisarts dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland te worden. Als dat echt niet mogelijk is, moet de blauwe kaart vooraf worden ingeleverd bij de administratie. Deze blauwe kaart kan ook gebruikt worden om aan te geven dat uw kind weer terug op school is. Ook dan moet deze bij de onderwijsassistenten worden ingeleverd.

Langdurig ziek

Als een leerling onverhoopt langdurig ziek is, neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers van de leerling. Indien een leerling meerdere keren kortdurend ziek is, kan de school de leerling aanmelden bij de schoolarts en/of bij het Zorg Advies Team.

Verlof buiten de schoolvakanties

Om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, moeten ouders/verzorgers zes weken voor de datum van verlof schriftelijk verzoek indienen bij de teamcoördinator. Hij/zij beslist of het verzoek ingewilligd kan worden. In het verzuimprotocol staat exact beschreven in welke situatie verlof gegeven kan worden. De onderstaande formulieren zijn van belang, deze kunt u opvragen bij de teamcoördinator.

  • Aanvraag Vakantie buiten schoolvakantie
  • Aanvraag vrijstelling schoolbezoek andere omstandigheden
  • Werkgeversverklaring

Contactpersonen

Dhr. H. Zeelenberg
teamcoördinator leerjaar 1 en 2
zee@obcnet.nl

Mevr. M. Hoek
teamcoördinator leerjaar 3 t/m 5
hmu@obcnet.nl

Op onze pagina Regelingen & Protocollen kunt u verschillende documenten terugvinden aangaande Verzuim & Verlof.