Op deze pagina proberen we al jouw vragen te beantwoorden. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op, we staan je graag te woord.

Algemene vragen

  • Waarom zou ik voor OBC Elst kiezen?

    Onze school is kleinschalig, waardoor het onderwijs heel persoonlijk en vertrouwd is. De docenten zijn betrokken en enthousiast, ze weten echt wie jij bent. Problemen worden snel herkend en opgelost. Elke leerling op onze school wordt gezien; letterlijk en figuurlijk. En saaie lessen? Daar doen we niet aan.

    OBC Elst biedt meer dan alleen onderwijs. We organiseren regelmatig buitenschoolse activiteiten die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en een positief groepsgevoel in de klas. Denk hierbij aan het brugklaskamp, uiteenlopende sportieve activiteiten en onvergetelijke schoolfeesten.

  • Wanneer kan ik een kijkje komen nemen op het OBC?

    In verband met Covid-19 zijn de minilessen, de open dag en de aanmeldingsavond onder voorbehoud. Het kan zijn dat deze niet of aangepast door kunnen gaan. Hou daarom goed onze website in de gaten voor meer informatie. Wanneer de minilessen niet door kunnen gaan bieden wij jullie een alternatief aan!

  • Hoe groot zijn de klassen?

    De gemiddelde klassengrootte is ongeveer 24. Het maximale aantal leerlingen per klas 32. We streven ernaar om 24 leerlingen per klas aan te houden.

  • Hoe kan ik een kluisje krijgen?

    Er is voor elke leerling een kluisje, dat regelt de school. Via het schoolloket wordt er een borg ingehouden en wordt na het inleveren van de kluissleutel weer teruggestort.

  • Mag ik mijn mobiele telefoon gebruiken?

    In de pauzes en voor/na schooltijd wél. Tijdens de lessen doe je jouw mobiele telefoon in de telefoontas die bij de ingang van elk lokaal hangt. Je kunt je telefoon ook in je kluisje opbergen.

Aanmelding

  • Hoe meld ik me aan bij OBC Elst?

    Heb jij je keuze gemaakt en kom je naar OBC Elst? Dat vinden we ontzettend leuk!

    Je kunt je aanmelden via ons inschrijfformulier. Het formulier vul je samen met je ouder(s)/verzorger(s) in en lever het in op jouw basisschool of bij ons op school. Hulp nodig bij het invullen of zijn er vragen? Neem dan gerust contact met ons op, we staan je graag te woord.

  • Kan ik ook met een kader t advies naar het OBC? 

    Helaas kan je bij ons op het OBC Elst niet terecht met een kader (t) advies. We volgen altijd het advies dat je van de basisschool krijgt. Dat vinden we soms heel jammer omdat we daardoor leerlingen niet kunnen verwelkomen. Het advies van de basisschool is altijd bindend.

  • Hoe wordt er bepaald in welke klas ik kom?

    Om te bepalen welke klas en welk niveau het meest geschikt zijn voor jou, overleggen we altijd eerst met je basisschool. Daar kennen ze je namelijk heel goed. De basisschool geeft jou voor 1 maart een schooladvies. Het schooladvies van de basisschool is leidend om te bepalen op welk niveau je start. De eindtoets wordt in april/mei afgenomen en dat kan de uiteindelijke plaatsing nog beïnvloeden. Een aanmelding is pas compleet wanneer het aanmeldingsformulier, het originele en ondertekende adviesformulier en het overstapdossier (waaronder het onderwijskundig rapport) volledig ingevuld en ingeleverd zijn. Voor meer informatie: zie website en aanmeldingsformulier.

  • Wat doet de school als ik een bijgesteld advies krijg?

    Dan overweegt de basisschool het eerder gegeven advies opnieuw. Als de basisschool het advies bijstelt, dan nemen ze contact op met het OBC. We plaatsen je dan op het hogere niveau, als we daar plaats hebben.

  • Kan ik naar een hoger niveau als het goed gaat?

    Ja, dat kan. Jouw docenten bespreken een paar keer per jaar of je naar een hoger niveau kunt.

    Overplaatsing naar een hoger niveau zal in het eerste schooljaar rond de Kerst of aan het eind van het eerste schooljaar plaatsvinden, mits het kan en er plek is. 

    Soms stappen leerlingen ook in het tweede jaar nog over naar een ander niveau.

  • Ik wil graag bij een vriend(in) in de klas komen, kan dat?

    Ja, je mag bij je aanmelding in ieder geval één persoon noemen. Als jullie elkaar noteren, kunnen wij hiermee aan de slag. Ook kijken we goed of je met iemand samen naar school kunt fietsen. We doen uiteraard onze best om jullie bij elkaar in de klas te plaatsen.

Kennismaking en activiteiten

  • Hoe leer ik mijn klasgenoten kennen? Hoe ziet de kennismaking eruit?

    Al voor de zomervakantie heb je een kennismakingsmiddag. Je leert dan jouw klasgenoten en je mentor kennen. Tijdens de zomervakantie heb je dus al een goed idee bij wat je te wachten staat. Als het schooljaar na de vakantie start, organiseren we activiteiten waarbij je je klas en het gebouw op een speelse manier goed leert kennen. Je hebt, samen met jouw klas, na de eerste schoolweken ook een heel gezellig brugklaskamp van drie dagen. Hierdoor maak je ook snel nieuwe vrienden.

  • Welke leuke activiteiten zijn er op het OBC?

    Bij ons op school zijn de schoolfeesten populair in leerjaar 1 en 2, net vóór de herfstvakantie. Leerlingen kunnen zich opgeven voor de ELV (Elst leerling vereniging) en zij mogen meedenken wat voor thema het schoolfeest krijgt en helpen mee met opbouwen. Daarnaast organiseer je ook verschillende activiteiten met je mentor.

    We hebben twee keer in het jaar leuke activiteitenweken, waarin verschillende activiteiten aan bod komen zoals een uitje naar het Openluchtmuseum.

    Je gaat ook nog op excursie en op reis als je bij ons op school zit. Er valt dus genoeg te beleven bij ons op het OBC.

Lessen en rooster

  • Hoe laat beginnen de lessen en wanneer ben ik uit?

    De eerste les begint om 08.30 uur. Hoelaat je uit bent is afhankelijk van je rooster. De meeste leerlingen in de onderbouw zijn om 14:30 uur klaar, maar dit kan ook 12.35 of 16.15 zijn. Dat kan elke dag anders zijn. Wil je weten hoe een rooster eruit kan zien? Check onze flyer.

  • Wat moet ik meenemen naar school? 

    Zodra je lesrooster bekend is, kan je een dag van te voren je schooltas inpakken.
    Wat zit er in je schooltas:

    • Etui met daarin: pennen, potloden, gum, markeerstift, rekenmachine, geodriehoek etc.
    • Je boeken
    • Schriften voor de vakken
    • Laptop met oplader en natuurlijk wat te eten en drinken
  • Hoe ziet een lesdag eruit en hoelang duurt een les?

    Een gemiddelde lesdag bestaat uit 7 lessen van 45 minuten per les. Tussendoor heb je uiteraard pauze. Je volgt verschillende theoretische vakken, maar ook actieve lessen zoals lichamelijk opvoeding, muziek en beeldende vorming. Elke les duurt 45 minuten, maar vakken zoals Lichamelijke Opvoeding wordt in een blokuur gegeven (2 x 45 minuten). Elke lesdag ziet er anders uit. Op onze flyer kan je kijken naar een voorbeeld rooster van een leerling uit de 1e klas.

  • Heb ik elk uur een andere leraar?

    Ja! In principe wissel je ieder uur van vak en dus ook van docent. Soms heb je blokuren waarin je een docent twee uur achter elkaar hebt, dit is bijvoorbeeld zo bij Lichamelijke Opvoeding en techniek. Flyer bekijken.

  • Hoe weet ik waar ik moet zijn voor welke les?

    Tijdens de eerste schooldag zal je mentor samen met je klas een rondleiding geven door de school. We zijn een kleinschalige school en daardoor heb je snel in de gaten waar de lokalen zich bevinden. Daarnaast gebruik je Magister (digitale agenda met o.a. je rooster) om te kijken in welk lokaal je precies moet zijn. Zie onze flyer voor een voorbeeld rooster.

  • Hoe werkt het rooster? Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

    Tijdens de introductiedagen leer je hoe je het rooster en de roosterwijzigingen moet lezen. Voor het rooster gebruiken we Magister. De lokalen staan ook in het rooster. Je loopt meestal met je klasgenoten samen naar een lokaal.

  • Hoe gaat de school om met lesuitval?

    In de onderbouw heb je in principe geen lesuitval. Als een docent afwezig is, neemt de onderwijsassistente of een docent de les over. We noemen het dan een invaluur. Als een docent het 1e of het laatste uur afwezig is, dan mag je wat later beginnen of wat eerder naar huis om alvast met het huiswerk aan de slag te gaan.

  • Welke vakken krijg ik in leerjaar 1?

    In onze flyer staan de vakken nogmaals vermeld.

    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    • Levensbeschouwing
    • Aardrijkskunde
    • Geschiedenis
    • Rekenen
    • Techniek
    • Steam
    • Beeldende vorming
    • L.O.
    • Muziek
    • Wiskunde
    • Biologie
    • Natuurkunde/scheikunde
  • Hoeveel uur LO krijg ik per week?

    In leerjaar 1 krijg je 3 uren L.O. totaal in de week. Ben je benieuwd naar de aantal uren in de andere leerjaren? Neem dan eens een kijkje op onze pagina over sport: https://www.obc-elst.nl/sport/

  • Wat moet ik doen als ik ziek ben, te laat ben of verlof wil aanvragen?
    • Als je ziek bent, belt één van je ouders  vóór 9 uur telefonisch naar de receptie. Zodra je weer op school komt, moet je een door je ouders ingevulde en ondertekende blauwe kaart (voor kort verzuim) inleveren met daarop de reden voor het verzuim en de datum(s) waarop het verzuim plaatsvond.
    • Als je te laat bent, haal je bij de receptie een ‘te laat’ briefje en kun je met dit briefje de les in. Later bepaalt de leerling-coördinator of je een goede reden had. Is dit het geval, dan heeft jouw te laat komen geen gevolgen.
    • Om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, moeten je ouders/verzorgers zes weken voor de datum van verlof schriftelijk verzoek indienen bij de teamcoördinator. Hij/zij beslist of het verzoek goed gekeurd kan worden. In het verzuimprotocol staat precies beschreven in welke situatie verlof gegeven kan worden.

Pauzes

  • Hoeveel pauzes zijn er per schooldag?

    Er zijn 3 pauzes per dag.

    • 1e pauze: 10:45 – 11:05
    • 2e pauze: 12:35 – 13:00
    • 3e pauze: 14:30 – 14:45
  • Waar ben ik in de pauze? Mag je van het schoolplein af?

    Je bent in de aula, schoolplein of in de hal. Je gaat niet van het schoolplein af.

  • Is er een kantine? Wat kun je kopen?

    We hebben een kleine kantine waar tosti’s worden verkocht in de 1e en 2e pauze. Daarnaast hebben wij een automaat staan met daarin vooral gezonde snacks en drinken (zonder toegevoegde suikers). Wij zijn een gezonde school en zijn ideeën altijd welkom! Mocht je een leuk idee hebben voor een gezonde snack? Geef dit door aan de conciërge.

  • Pauzesport

    We hebben tijdens de grote pauzes op woensdag t/m vrijdag onder begeleiding van studenten die een sportopleiding doen de mogelijkheid om op het schoolplein en de gymzaal. Op de andere dagen bieden we de mogelijkheid om in de gymzaal mee te doen aan een sporttoernooi, zoals een zaalvoetbaltoernooi.
    Klik hier voor meer informatie.

  • Olympic Moves

    We doen ieder jaar mee met sporttoernooien tegen andere scholen, van onder andere floorball, badminton, voetbal en hockey. Hiervoor doen we tijdens schooltijd kwalificaties, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen.

    Op ons nieuwe schoolplein komen ook mooie veldjes om te sporten!

    We hebben geen sportklas op onze school.

Toetsen en rapporten

  • Hoeveel toetsen krijg je?

    Je krijgt voor elk vak gedurende schooljaar toetsen. Dit kunnen toetsen zijn die niet meetellen voor een cijfer en toetsen die wel meetellen. Daarnaast hebben we ook toetsweken en dat houdt in dat je in 1 week elke dag twee toetsen krijgt.

  • Hoe kan ik mijn cijfers inzien? En mijn ouders/verzorgers?

    Alle cijfers die je voor overhoringen en proefwerken hebt gekregen worden genoteerd in Magister. Daarin staat ook hoe zwaar elke toetst meetelt. Jij, je ouders/verzorgers en je mentor hebben toegang tot dit systeem. Je krijgt een persoonlijke code, zodat andere leerlingen jouw cijfers niet kunnen zien en je privacy dus gegarandeerd is.

  • Hoe vaak krijg ik een rapport?

    Er is twee keer per jaar een digitale tussenrapportage: hoe sta je ervoor? Dit bespreek je (samen met je ouders/verzorgers) met je mentor en soms met de vakdocenten. Het eindrapport krijg je op papier en daarop staan ook de twee tussenrapportages.

Huiswerk en begeleiding

  • Wat doet een mentor?

    Je mentor begeleidt en coacht je het gehele schooljaar. Hij/zij is een aanspreekpunt voor jou, maar ook voor je ouders en de lesgevers.

  • Heb ik mijn mentor 2 jaar? 

    Dat is mogelijk, maar je krijgt meestal elk jaar een nieuwe mentor.

  • Hoeveel huiswerk krijg je?

    In het begin van het schooljaar zal er nog niet veel huiswerk zijn. Het ligt ook per vak eraan of ze huiswerk opgeven en de hoeveelheid verschilt, je bent iedere dag ongeveer een 30 tot 60 minuten bezig met je huiswerk.

  • Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over het huiswerk?

    De ervaring van onze leerlingen is dat je in de les meestal ook al met je huiswerk kunt beginnen en hulp kunt vragen aan je docent zodat je vooruit kunt.

    Daarnaast heb je 1 keer in de week een SBU uur en dat staat voor studiebegeleidingsuur waarin je in je klas met je huiswerk aan de slag kunt en vragen kan stellen aan je mentor. Je kunt uiteraard ook vragen stellen aan je mede-klasgenoten.

    Heb je meer hulp nodig, bijvoorbeeld met plannen en organiseren van je huiswerk? Dan kun je je aanmelden voor de huiswerkbegeleiding.

  • Wat is huiswerkbegeleiding?

    OBC Elst biedt, in samenwerking met Lyceo, goede huiswerkbegeleiding. Na een intakegesprek maken we samen een persoonlijk plan van aanpak. Wat vind je lastig, waar liggen jouw uitdagingen en wat heb je nodig? Aan de hand van de opgestelde doelen gaan we met behulp van de Lyceo Leren Leren©-methode aan de slag met het aanleren en verbeteren van jouw studievaardigheden. We creëren een huiselijke setting waarin jij rustig kunt werken en leren. Je krijgt weer grip op de situatie en je motivatie en zelfvertrouwen nemen toe. We nemen pas afscheid van elkaar als je volledig zelfstandig op een goede manier huiswerk kunt maken.

    Huiswerkbegeleiding is maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 en 17.30 geopend. Na de laatste les kom je naar ons toe en zodra alle taken op de planning voor die dag af en gecontroleerd (of overhoord) zijn, ga je naar huis. In de toetsweken hanteren we aangepaste tijden.

  • Kun je ook op OBC Elst terecht als je meer ondersteuning nodig hebt dan gemiddeld?

    Jazeker! Op de eerste plaats gebeurt dat door je mentor die jou persoonlijk begeleidt. Als je meer hulp nodig hebt, dan hebben we op onze school een persoonlijk begeleider, Remedial Teacher, dyslexiecoach, een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk begeleiding en vertrouwenspersoon. Samen met jou én je ouders/verzorgers doen we ons best om jouw kwaliteiten naar boven te brengen.

Ondersteuning

  • Hoe gaat de school om met dyslexie en dyscalculie?

    Wanneer er dyslexie is vastgesteld bij uw zoon/dochter, wordt er door de dyslexiecoach één keer per week extra ondersteuning geboden. In leerjaar 1 is dat verplicht en in klas 2 mogen de leerlingen hiervoor kiezen. De begeleiding biedt hulp bij spelling, begrijpend lezen en vaardigheden om met je dyslexie om te leren gaan. Verder zijn er hulpmiddelen toegestaan zoals een laptop en kan er gebruik gemaakt worden van Kurzweil (voorleessoftware). Tevens kan er gebruik gemaakt worden van extra tijd bij het maken van toetsen.

  • Moeten ouder(s)/verzorger(s) zelf voorleessoftware aanschaffen?

    Nee dat hoeft niet. Het OBC faciliteert het gebruik van Kurzweil. Er kan een account aan worden gevraagd bij de ondersteuningscoördinator Dionne van Soest (sod@obcnet.nl). Aan het begin van het schooljaar zult u een brief hierover ontvangen en kunt u aangeven of er een licentie voor Kurzweil wenselijk is. Ook kan er aangegeven worden of het wenselijk is bepaalde lesboeken digitaal te ontvangen, zodat deze voorgelezen kunnen worden. Verder kan er aangegeven worden of toetsen digitaal gemaakt gaan worden. Dit houdt in dat de toetsen worden voorgelezen met Kurzweil.

    Een account voor Kurzweil mag altijd worden aangevraagd als uw zoon/dochter dyslexie heeft. Dit blijft geldend tot en met het eindexamen.

  • Mijn zoon/dochter heeft nog niet eerder gewerkt met Kurzweil. Adviseert het OBC deze licentie wel aan te vragen?

    Het advies zou zijn om eerst te starten met de reguliere les- en werkboeken. Ook wordt er in eerste instantie geadviseerd om toetsen op de reguliere manier te maken. Wennen aan het gebruik van voorleessoftware kost de nodige tijd. Bij het eerste gebruik van Kurzweil adviseren wij dan ook om eerst thuis de lesboeken van 1 tot maximaal 3 vakken voor te laten lezen. Daarna kan er geoefend worden met het voorlezen van toetsen. De meest gekozen vakken voor Kurzweil zijn; Nederlands, Engels, Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing en biologie.

  • Wat wordt er aangeboden bij de coaching lessen voor leerlingen met dyscalculie?

    Leerlingen met dyscalculie ontvangen een faciliteitenkaart. Daarop staan faciliterende en compenserende middelen waarvan de leerling gebruik van kan maken. Hier staat ook vermeld wat er van de leerling wordt verwacht en wat hij/zij mag verwachten van de docent.
    Daarnaast heeft elke leerling het recht om een lesuur per week gebruik te maken van individuele begeleiding. Voor de eerstejaars is de begeleiding het eerste halfjaar verplicht. Daarna hebben zij de keuze om begeleiding in te plannen.

    De begeleiding is maatwerk. Er wordt ingespeeld op de behoefte van de leerling. In de praktijk wordt recente lesstof behandeld en bekeken op welke wijze de leerling hiermee om kan gaan. Pre-teaching en remediëring is ook mogelijk. Leerlingen met dyscalculie verdienen extra zorg, daarom worden zij nauwlettend gevold tijdens de gehele schoolloopbaan. Wanneer de resultaten laten zien dat extra begeleiding wenselijk is, wordt de leerling nogmaals voor begeleiding uitgenodigd.

  • Wat biedt het OBC aan als basisondersteuning voor alle leerlingen?

    Voor alle leerlingen staat de mentor centraal. De mentor is het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. De mentor ziet de leerlingen in de brugklas tijdens zijn/haar lessen, tijdens het SBU (studiebegeleiders uur) en het mentoruur. Tijdens de mentoruren en de SBU-uren wordt er o.a. aandacht besteed aan groepsvorming, planning en organisatie, sociale vaardigheden en diverse thema’s als pesten, cyberpesten, groepsdruk etc.

    Daarnaast kunnen leerlingen zich ook in schrijven bij verschillende KWT-uren om extra ondersteuning te krijgen voor bijvoorbeeld spelling en begrijpend lezen.

    Indien nodig wordt er vanuit de basisondersteuning een FRT (faalangstreductietraining) en/of SOVA (sociale vaardigheidstraining) aangeboden.

  • Biedt het OBC ondersteuning aan voor faalangst en sociale vaardigheden?

    Het OBC biedt in leerjaar 1 zowel een faalangsttraining en/of sociale vaardigheidstraining aan voor alle leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het OBC neemt in klas 1 een vragenlijst af bij alle leerlingen om te kijken of er behoefte is aan een FRT-, of SOVA-training. Deelname is op vrijwillige basis en zal altijd in overleg gaan met leerling en ouders. Ook wanneer er geen signalen vanuit de mentor of vanuit de vragenlijst naar voren komen, kan uw zoon/dochter deelnemen aan de training. Niet alle signalen van stress of angst zijn op school zichtbaar. Er is een maximum aantal deelnemers. Deze kleine setting moet voor een veilig klimaat in de groep zorgen, om de training zoveel mogelijk effect te laten hebben.

  • Uit welke begeleiders bestaat het interne ondersteuningsteam van het OBC Elst?

    Het interne ondersteuningsteam bestaat uit 2 teamcoördinatoren (Harro Zeelenberg en Muriel Hoek) , begeleider passend onderwijs (Jeanne Lammers), interne leerling begeleider (Edwin Rorijs) en ondersteuningscoördinator (Dionne van Soest).

  • Mijn zoon/dochter heeft extra ondersteuningsbehoeften. Wat kan het OBC aan extra ondersteuning bieden?

    Op het OBC proberen wij zoveel mogelijk extra ondersteuning aan leerlingen in de klas te bieden. Dit houdt in dat er op het niveau van lesgevers en mentoren zoveel mogelijk  aan gedaan wordt om uw zoon/dochter zo goed mogelijk te laten meedraaien in de groep en in de klas. We proberen leerlingen zo min mogelijk buiten de lessen te begeleiden. Hierdoor kunnen bepaalde lessen gemist worden. Lesgevers en mentoren worden o.a begeleidt door de begeleider passend onderwijs (Jeanne Lammers). Zij heeft veel ervaring met het speciaal onderwijs en begeleidt met haar expertise al onze collega’s. Kan de extra ondersteuning niet voldoende in de groep geboden worden, kunnen er extra stappen gezet worden.

    1. Er wordt gekeken of er individuele begeleiding kan worden geboden door onze interne leerling begeleider (Edwin Rorijs) of begeleider passend onderwijs (Jeanne Lammers). Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn omtrent planning/organisatie, structuur krijgen in de school week en huiswerk, emotieregulatie en zelfreflectie etc.
    2. Advies vragen bij het ZAT (zorgoverlegteam). Dit is een samenwerking met externe partners. Dit kunnen vragen zijn omtrent sociale ontwikkeling, het dreigen vast te lopen op school, stress, sombere gevoelens etc. Het ZAT-overleg is er voor alle zorg/hulpvragen voor uw zoon/dochter. U wordt ook als ouder uitgenodigd om mee te praten over de hulpvraag en in de mogelijkheden om uw zoon/dochter te ondersteunen. Het overleg met het ZAT-team gaat in samenspraak met de mentor. Meer informatie over het ZAT-overleg, zie vraag over de samenwerking met externe partners.

    Er wordt altijd gekeken naar de beste ondersteuning op maat. Elke leerling is anders en heeft andere onderwijsbehoeften. De begeleiding binnen school wordt in het begin vaak gestart met een x aantal bijeenkomsten om te kijken of het passend is en of het resultaat oplevert. Daarna wordt afgestemd of de begeleiding voldoende was of dat er langdurige extra ondersteuning nodig is. Dan zal er een OPP worden opgesteld. (zie vraag over OPP voor meer informatie)

  • Mijn zoon/dochter heeft ASS en extra ondersteuningsbehoeften. Kunnen jullie hem/haar extra ondersteunen?

    Zie vraag, wat bieden wij aan extra ondersteuning op het OBC Elst (hierboven^).

  • Mijn zoon/dochter heeft een OPP, zijn jullie hier ook bekent mee?

    Op het OBC wordt er ook gewerkt aan de hand van een OPP. Het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) wordt gebruikt als er sprake is van langdurige extra ondersteuning bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Als u zoon/dochter al een OPP heeft vanuit de basisschool zouden wij graag willen adviseren deze ook met het OBC te delen. De eventuele extra ondersteuning kan dan zo soepel mogelijk worden voortgezet op het OBC door de mentor en lesgevers. Het OPP zal 2 tot 3 keer per jaar worden geëvalueerd.

    Wilt u graag een gesprek over de extra ondersteuningsbehoeften of het OPP dan mag u hierover contact opnemen met de ondersteuningscoördinator (sod@obcnet.nl).

  • Wordt er gebruik gemaakt van een agenda en/of weekplanner?

    Er wordt niet standaard in de lessen gebruik gemaakt van een agenda of weekplanner. Mocht uw zoon/dochter wel moeite hebben met het plannen van huiswerk of overzicht houden in de schooltaken, dan adviseren wij meestal een weekplanner met verticale dagen. Dit geeft het meeste overzicht en er kan gemakkelijk worden gewerkt in blokken (blok school, blok huiswerk, blok sport/vrije tijd). Ook het vooruit plannen is dan overzichtelijker. De meeste leerlingen houden zich vast aan magister, echter biedt magister wel een dagplanning maar is niet heel overzichtelijk voor de hele week. In de SBU (studiebegeleidersuren) wordt wel aandacht besteed aan het maken van een planning. Alleen stelt het OBC de aanschaf niet verplicht van een planner. Dit kan ook verschillen per mentor. De weekplanners met verticale dagen zijn vrij gemakkelijk te koop bij bv. de Hema of Action. Ook de Plenda is een goed middel om overzicht te houden in de schoolweek.

  • Met welke externe instantie werkt het OBC samen als er zorgen zijn bij de ontwikkeling en voortgang van uw zoon/dochter?

    Het ondersteuningsteam heeft naast het interne team ook een zorgoverleg met externe partners. Het zorgteam (ZAT) bestaat uit het interne ondersteuningsteam (teamcoördinator, begeleider passend onderwijs) + schoolmaatschappelijk werk (Amy van Ingen), leerplichtambtenaar (Celine Aaftink), jeugdarts (Eveline van Delft) en gemeente Overbetuwe/wijkteams Arnhem.

    Mocht u als ouder/verzorger zorgen hebben omtrent de ontwikkeling/voortgang van uw zoon/dochter, dan kunt u het OBC om advies vragen. Zij zullen samen met het zorgteam met u meedenken en kijken naar oplossingen om u zoon/dochter te helpen. Deze samenwerking zorgt voor snelle en korte lijnen tussen leerling, ouders, school en hulpverlening waardoor uw zoon/dochter zo snel mogelijk de meest passende hulp ontvangt.

Laptop en boeken

  • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn boeken krijg?

    Je ouders krijgen automatisch een bericht over het bestellen van de boeken. Dat gebeurt vóór de zomervakantie.

  • Moet je ook een laptop aanschaffen?

    Ja, je ouders ontvangen informatie over het soort laptop en hoe je die kunt aanschaffen. Als je thuis al een laptop hebt, dan kun je die ook gebruiken, als deze aan een aantal voorwaarden voldoet:
    Klik hier voor alle informatie.