Met onze visie verwoorden we hoe we de wereld zien. Met onze missie verwoorden we onze rol in die wereld.

Visie

OBC Elst – Samen met jou!

Wij bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. We zijn sterk en oprecht in het geven van persoonlijke aandacht aan leerlingen. Dit doen we op basis van een heldere structuur en in goede samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s). Ons onderwijs is wendbaar en toekomstgericht. We laten ons onderwijs dan ook aansluiten op de veranderende maatschappij en de technologische ontwikkelingen. We bereiden onze leerlingen voor op een toekomst waarbij we nog niet weten wat ze precies moeten kennen en welke vaardigheden ze nodig hebben. In elk geval
zullen zij een grote mate van zelfredzaamheid, flexibiliteit en oplossend vermogen nodig hebben. Hier spelen we met ons onderwijs doortastend op in.

Missie

In ons schoolplan beschrijven wij zes verschillende uitgangspunten van onze
school.. Onderstaand lichten we deze kort toe. Wil je meer weten over onze
koers? Lees dan ons schoolplan op onze website.

 1. School is leuk
  School is een toffe plek waar leerlingen leren, elkaar ontmoeten en
  plezier maken. Dat doen zij met elkaar en met de docenten, die de leerlingen
  zien en ook goed kennen.
 2. Diversiteit in leren
  Leerlingen leren op school maar ook op afstand middels een digitale les.
  Ze werken in projecten, experimenteren en werken samen.
 3. Samenwerking
  Leerlingen leren samen te werken, feedback te geven en te ontvangen.
 4. Eigenaarschap
  Leerlingen hebben een eigen inbreng over ‘wat’ en ‘hoe’ zij leren. Ze leren
  hun eigen doelen te stellen en effectief te evalueren. Niet alleen docenten
  maar ook de leerling zelf en eventueel medeleerlingen zijn voor een deel
  de beoordelaar.
 5. Samenwerken aan je toekomst
  Leerlingen werken samen met de school aan hun toekomst. Zij krijgen de
  mogelijkheid zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen doormiddel
  van eigentijdse lesprogramma’s in een duurzaam gebouw, voorzien van
  de nieuwste technieken.
 6. Samenhang lessen
  De inhoud van de verschillende vakken en lessen is op elkaar aangesloten.
  Hierdoor zien de leerlingen de samenhang.