Met onze visie verwoorden we hoe we de wereld zien. Met onze missie verwoorden we onze rol in die wereld.

Visie

Onderwijs in de veranderende maatschappij”

Het is van essentieel belang dat OBC Elst zich de komende periode blijft ontwikkelen tot een school die leerlingen opleidt die zeer goed kunnen functioneren in de snel veranderende maatschappij. Dit terwijl we niet precies weten wat onze leerlingen in de toekomst precies moeten weten en welke vaardigheden ze precies nodig hebben om te kunnen excelleren. In elk geval zullen zij een grote mate van zelfredzaamheid, flexibiliteit en oplossend vermogen moeten hebben. Daarnaast zullen onze leerlingen (en wij ook) zo goed mogelijk om moeten leren gaan met de snel veranderende technologische ontwikkelingen. Dit betekent onder andere dat we onze leerlingen goed kennis laten maken en om leren gaan met de moderne Informatie- en Communicatie Technologie (ICT).

Van onze werknemers zal steeds meer een ‘op ontwikkeling gerichte houding’ verwacht worden. Het OBC Elst werft docenten die dat onze leerlingen kunnen leren, die in houding en gedrag een voorbeeld geven, eigentijds onderwijs verzorgen en zo goed mogelijk aansluiten bij alle maatschappelijke ontwikkelingen. Onze docenten hebben aandacht voor de omgeving, de context waarin zaken gebeuren en zij hebben een adaptief vermogen. Hierdoor kunnen zij zich aan veranderende situaties aanpassen, ontwikkelingen bijhouden en hun docentschap steeds weer ontwikkelen.

Missie

“Een vertrouwde plek om je voor te bereiden op jouw toekomst in de samenleving. Hier dagen we je uit jouw talenten te ontplooien, je te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. OBC Elst: Dé plek om het beste uit jezelf te halen.”