PTO staat voor ‘Programma voor Toetsing Onderbouw’ en PTA staat voor ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’.

In het PTO staan alle toetsen vermeld die leerlingen gedurende het schooljaar zullen maken. Omdat dit programma van toepassing is op de onderbouw, noemt OBC Elst dit het PTO.

In het PTA staat onder andere per vak in welke periode een toets plaatsvindt, welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden en hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer-SE. Het eindcijfer-SE is het gewogen gemiddelde van de behaalde SE-cijfers voor dat vak. Dit is dus hoofdzakelijk van toepassing op de (voor)examenklassen van de bovenbouw.

Wilt u deze programma’s inzien? Zowel ons PTO als ons PTA is terug te vinden op de Downloads-pagina.