De school wordt bestuurd door de schoolleiding, ook wel het Management Team genoemd.

Management Team | OBC Elst

Directeur
Dhr. C.E.J.A. (Charles) Lohnstein
loh@obcnet.nl
Afdelingsleider mavo
Dhr. M. (Menno) van der Ree
ree@obcnet.nl
Afdelingsleider havo
Mw. T. (Tanja) Thomas
tht@obcnet.nl

Bepaalde taken heeft de schoolleiding gemandateerd aan andere teamleden.