Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingevoerd. We praten sindsdien (en gelukkig maar) niet meer over kinderen ‘met een rugzakje’.

Iedere school heeft nu een zorgplicht. Dit houdt in dat zodra een leerling ergens aangemeld wordt, de betreffende school beoordeelt of ze tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Alternatief zoeken

Ook voor OBC Elst houdt dit in dat er áltijd gezocht wordt naar passend onderwijs (met persoonlijke begeleiding) voor ieder kind. Lukt het ons niet om een goede oplossing te bieden? Dan zoeken we, in overleg met alle betrokkenen waaronder de ouders/verzorgers, naar een alternatief binnen het onderwijs-samenwerkingsverband van onze regio.

SWV De Verbinding

OBC Elst is aangesloten bij het SWV De Verbinding (Samenwerkingsverband V(S)O 25.06).  De belangrijkste taak van dit samenwerkingsverband is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Het ondersteuningsplan van onze school is te vinden onder downloads op onze website.

Infographic

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een handige infographic voor ouders/verzorgers opgesteld. De infographic biedt u informatie over wat er in het onderwijs verandert. Klik hier om deze infographic te bekijken en klik hier voor algemene informatie over passend onderwijs.