Op OBC Elst zorgen we voor goede persoonlijke begeleiding. Jouw mentor heeft hierin een centrale rol.

Jouw mentor is aanspreekpunt voor jou, jouw ouders/verzorgers en voor de andere docenten die jou lesgeven. Mentoren zijn dus docenten die daarnaast een vaste groep leerlingen begeleiden. Ze zijn goed op de hoogte van alles wat er speelt.

Hoe sta jij ervoor?

Mentoren voelen snel aan hoe ze jou het best kunnen ondersteunen. Wel hebben ze daarvoor informatie nodig. Aanvullend op de informatie die al door de basisscholen aan ons door is gegeven, vindt OBC Elst het heel belangrijk om te weten hoe jij ervoor staat op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen. Maar ook of je tijdens toets-momenten bijvoorbeeld faalangstig bent. Als jouw mentor dit soort dingen weet, kan hij als dat nodig is ondersteuning inschakelen.

Extra uitleg en hulp

Heb je bijvoorbeeld moeite met lezen of spellen? Of gaat heb je juist een ‘blinde vlek’ voor getallen? Tijdens jouw KWT-uren krijg je extra uitleg en hulp, zodat je een inhaalslag kunt maken. Jouw mentor ziet hierop toe en leeft met je mee. Ook houdt jouw mentor je ouders/verzorgers op de hoogte van alle vorderingen.