Als leerling heb je recht op een veilige leer- en werkomgeving. Op OBC Elst doen we er alles aan om deze omgeving te garanderen.

OBC Elst tolereert geen ongewenst gedrag. Als dit toch voorkomt is het goed om te weten dat je er nooit alleen voor staat.

Luisterend oor

Ongewenst gedag kan pesten, bedreigen, geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie zijn. Soms helpt het als je erover praat met degene die pest, bedreigt, discrimineert of intimideert. Als je dat niet durft of het levert niets op, kun je het beste naar een vertrouwenspersoon gaan. Deze luistert naar je en helpt jou graag bij het vinden van een oplossing. Natuurlijk zijn deze gesprekken vertrouwelijk.

Interne vertrouwenspersonen

Wie zijn de vertrouwenspersonen van onze school?

  • Dhr. Ali Saleh: a.saleh@obcnet.nl
  • Mevr. Saskia Teiken: a.teiken@obcnet.nl

Blijf niet te lang ergens mee rondlopen! Wij zijn er voor jou.

Extern vertrouwenspersoon

In eerste instantie kunnen leerlingen vertrouwelijke zaken bespreken met hun mentor of de interne vertrouwenspersonen van de school. Indien er zich een situatie voordoet waarbij een leerling liever met een extern vertrouwenspersoon spreekt, dan is dit mogelijk. Voor Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is Ellen te Winkel hiervoor benoemd. Het kan gaan over bijvoorbeeld discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of ander grensoverschrijdend of kwetsend gedrag, fraude of diefstal.
Mw. Ellen te Winkel: ellen@tewinkelentewinkel.nl