Gezonde leerlingen en docenten presteren beter!

OBC Elst streeft dan ook naar een gezonde en veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en docenten. Wij ontmoedigen roken, geven voorlichting over alcohol en drugs, spannen ons in om pesten te voorkomen en we stimuleren leerlingen om gezond te eten en voldoende te bewegen. Daarnaast bieden we een duurzame omgeving met veel groen en zo min mogelijk zwerfafval.

Gezonde school certificaten behaald!

In het schooljaar 2020-2021 hebben wij twee certificaten van de Gezonde School behaald, voor de thema’s ‘Voeding’ en ‘Bewegen & Sport’! We zijn de eerste VO school in de gemeente met deze certificaten. Ook in de omgeving hebben slechts enkele VO scholen deze onderscheidingen. Wij zijn trots! Meer weten over wat wij precies doen? Op de pagina Downloads – Gezonde school zijn meerdere bijlagen terug te vinden die te maken hebben met ons Gezonde School beleid.

Wat levert Gezonde School op voor leerlingen?

  • Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel;
  • Dat draagt bij aan betere schoolprestaties en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten;
  • Leerlingen maken sneller een gezonde keuze en hebben daar ook later in hun leven iets aan.

Wat levert Gezonde School op voor ouders?

  • Ouders kunnen bewust kiezen voor een school die een gezonde leefstijl belangrijk vindt;
  • Dankzij Gezonde School zitten kinderen ook thuis beter in hun vel;
  • Als gezond gedrag op school wordt gestimuleerd, is het ook voor ouders makkelijker om hun kinderen gezond op te voeden;
  • Ouders kunnen thuis aansluiten bij ‘lastige’ onderwerpen die op school worden behandeld, zoals seksualiteit en drugspreventie.