Op OBC Elst speelt de ouderraad een belangrijke rol. De raad heeft als doel de samenwerking tussen ouders, leerlingen en het schoolpersoneel te optimaliseren.

Daarnaast organiseert de ouderraad samen met docenten en de leerlingenraad verschillende activiteiten zoals feestavonden, open dagen, diploma-uitreiking, enzovoort.

Voorzitter Ouderraad OBC Elst:
“Met de ouderraad dragen wij bij aan een prettig en vertrouwd schoolklimaat zodat leerlingen zich er thuis voelen. Er wordt met de schoolleiding overlegd over organisatorische zaken en soms wordt er meegedacht over onderwijskundige zaken. Ook zijn we betrokken bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten zoals de schoolfeesten, het jaarlijkse galabal en de kerstviering, maar ook de diploma-uitreikingen. Daarnaast zijn de leden van de ouderraad gastvrouw/-heer op informatieavonden. De kleinschaligheid van het OBC Elst maakt het prettig en haalbaar om al deze activiteiten te organiseren. Het is interessant, levednig en leerzaam. Wilt u meer informatie over de ouderraad? Mail mer gerust (petravanheusden@gmail.com), ik reageer zo snel mogelijk. Hopelijk zien we (u en) uw kind zo snel mogelijk op het OBC Elst, wij kijken ernaar uit!”

Namens de ouderraad,
Petra van Heusden, voorzitter