In de eerste twee leerjaren hebben leerlingen twee keuzewerktijd-uren (KWT-uren) op hun rooster staan.

Deze KWT-uren zijn bedoeld voor extra ondersteuning en ruimte voor het volgen van een extra programma. Als een leerling bijvoorbeeld moeite heeft met wiskunde of Nederlands, dan krijgt hij/zij tijdens de KWT-uren voor dit vak meer uitleg en begeleiding.

Toekomstgericht en creatief

De extra programma’s zijn toekomstgericht en creatief. Een leerling heeft misschien een bepaald talent en op OBC Elst willen we dit graag ontdekken en ontwikkelen. Het gaat om de volgende keuzeprogramma’s:

  • Lego Mindstorms
  • Muziek
  • Kunst
  • Game making
  • Fitdans/Fitsport

Speciale trainingen

Het kan zijn dat een leerling wat onzeker is of faalangst heeft. Dit nemen we uiteraard serieus en lossen we graag samen op. De KWT-uren kunnen daarom ook worden ingezet voor speciale trainingen: de SoVa (Sociale Vaardigheidstraining) of de FRT (Faalangst Reductie Training).