Wij zijn een Opleidingsschool. Samen met andere ambitieuze onderwijsinstellingen tillen we hiermee het onderwijs in onze regio naar een hoger plan. Iets om trots op te zijn!

Alium

Opleidingsschool Alium bestaat uit de 6 scholen van Scholengroep LingeRijn (waar OBC Elst onderdeel van uitmaakt), de 3 scholen van de Arentheem Scholengroep, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Academie Educatie (HAN) en de Radboud Docenten Academie (RDA).We hebben het keurmerk Opleidingsschool. Dat betekent dat we hebben aangetoond dat we een visie hebben op opleiden in de school. En dat we de kwaliteit van dit opleiden duurzaam waarborgen en toetsbaar maken. Ook geeft het keurmerk aan dat we voldoen aan de eisen om samen met verschillende lerarenopleidingen nieuwe docenten op te leiden. Met als doel: méér en beter opgeleide docenten voor de klas. De samenwerking met de lerarenopleiding heeft ook als voordeel dat we meer vakkennis en onderzoek de school binnen halen. De belangrijkste winst is de positieve uitwerking op de kwaliteit van het onderwijs.Binnen opleidingsschool Alium leren toekomstige docenten van ervaren docenten en omgekeerd. Binnen opleidingsschool Alium willen we een brug slaan tussen theorie en leren op de opleidingsinstituten en het leren binnen de diverse onderwijspraktijken op de scholen. We verbinden theorie en praktijk en scheppen betekenisvolle leersituaties voor studenten. Gezamenlijk leiden we zo de docenten van de toekomst op.

We leiden binnen opleidingsschool Alium docenten op die:

Regisseur zijn van de eigen ontwikkeling
Bevlogenheid hebben voor het vak en het werken met leerlingen
Een onderzoekende houding hebben.