Als kleinschalige school in hartje Elst hechten wij veel waarde aan persoonlijke aandacht voor onze leerlingen. Daarnaast vinden we het belangrijk om regelmatig contact te hebben met u als ouder/verzorger.

Interactie en vertrouwen

Bij ons op school draait alles om interactie en vertrouwen. Als ouder/verzorger kunt u ervan uitgaan dat wij uw zoon of dochter goed in de gaten houden en regelmatig met u communiceren. De mentor van uw kind speelt hierin een essentiële rol. Wilt u zelf ‘dichtbij het vuur zitten’ en meedenken met de school? We hebben een klankbordgroep voor contactouders en een levendige ouderraad. Uw betrokkenheid wordt enorm gewaardeerd.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs

OBC Elst zet hoog in op onderwijskwaliteit en we dagen onze leerlingen uit om het maximale uit zichzelf te halen. We bieden dan ook kwalitatief hoogwaardig onderwijs en zorgen voor goede randvoorwaarden: een fijne sfeer, duidelijke regels en een verzorgd schoolgebouw.

Talent ontdekken en ontwikkelen

“Haal het beste uit jezelf” is niet voor niets onze slogan. Leerlingen ontdekken en ontwikkelen bij ons hun talent. Onze persoonlijke begeleiding helpt hierbij, maar ook een vak zoals STEAM, de verdiepende talenprogramma’s in Engels, Duits en Frans.

Verantwoordelijkheid voor eigen leerproces

Wij stimuleren leerlingen stap voor stap om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. De keuzewerktijd helpt hen hierbij. Ook de elektronische leeromgeving (Magister) geeft meer inzicht, overzicht en structuur. Hierin staan het huiswerk, de toetsen, de studiewijzers, de cijfers en de afwezigheidsregistratie. Als ouder/verzorger krijg u ook een inlog zodat u altijd kunt meekijken.