Verzuim/verlof

Als een leerling ziek is of om een andere onverwachte reden niet naar school kan, moeten ouders dit dezelfde dag vóór 9.00 uur telefonisch doorgeven aan de receptie.

Zodra de leerling weer op school is moet hij/zij een door de ouders/verzorgers ingevulde en ondertekende blauwe kaart inleveren met daarop de reden voor het verzuim en de datum of data waarop het verzuim plaatsvond. Afspraken zoals bezoek aan tandarts, orthodontist of huisarts dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland te worden. Indien dat niet mogelijk is, moet vooraf een blauwe kaart worden ingeleverd bij de administratie.

Als een leerling langdurig ziek is, neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers van de leerling. Indien een leerling meerdere keren kortdurend ziek is, kan de school de leerling aanmelden bij de schoolarts en/of bij het Zorg Advies Team. 

Om buiten de schoolvakanties vrij te krijgen, moeten ouders zes weken voor de datum van verlof schriftelijk verzoek indienen bij de teamcoördinator. Hij/zij beslist of het verzoek ingewilligd kan worden. In het verzuimprotocol staat exact beschreven in welke situatie verlof gegeven kan worden.

Om buiten de schoolvakanties vrij te kunnen krijgen moeten de volgende formulieren ingevuld worden:

 

Dhr. H. Zeelenberg
teamcoördinator leerjaar 1 en 2
[email protected]  

Mevr. M. Hoek
teamcoördinator leerjaar 3 t/m 5
[email protected] 

 

Verzuimprotocol 
Blauwe kaart