De schoolleiding van OBC Elst praat regelmatig met klankbordouders en de Leerlingenraad. Samen vormen zij onze Klankbordgroep.

Dankzij deze Klankbordgroep weten we wat er leeft onder zowel ouders als leerlingen, zodat we daarop kunnen inspelen.

Input vanuit onze leerlingen ontstaat dus primair via de Leerlingenraad. Ouders/verzorgers die eveneens geïnteresseerd zijn om mee te denken en mee te praten over het reilen en zeilen op onze school, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden als contactouder voor onze Klankbordgroep.

Heeft u interesse? Mail dan naar elst@overbetuwecollege.nl.