Gezonde school

OBC Elst streeft ernaar een gezonde plek te zijn voor leerlingen en medewerkers. Om dit te realiseren kiezen wij voor de Gezonde School-aanpak: een initiatief van diverse ministeries, gecoördineerd door onder andere het RIVM en de GGD. Deze werkwijze helpt om als school structureel te werken aan gezondheid.

Gezonde School kent verschillende gezondheidsthema’s, waarvoor een kwaliteitskeurmerk in de vorm van een vignet behaald kan worden. Ieder thema bestaat uit dezelfde vier pijlers: educatie, signaleren, schoolomgeving en beleid. Meer informatie over Gezonde School is terug te vinden op www.gezondeschool.nl

Als school hebben wij de afgelopen tijd gewerkt aan het gezondheidsthema ‘voeding’. Hiervoor hebben we inmiddels de aanvraag voor het vignet gedaan. In schooljaar 2020-2021 starten wij met het ontwikkelen van de gezondheidsthema’s ‘bewegen en sport’ en ‘welbevinden’. Hieronder zijn de gezondheidsthema’s waaraan wij werken terug te vinden:

Voeding

Waarom vinden wij het thema ‘voeding’ belangrijk?

Bewegen en sport

In het schooljaar 2020-2021 ontwikkelen.

Welbevinden

In het schooljaar 2020-2021 ontwikkelen.