Wij zijn de eerste middelbare school met een materialenpaspoort!
Nadat we samen met Giesbers Ontwikkelen & Bouwen en Van den Berg Architecten de vlag hadden gehesen voor het hoogste punt, werden we door hen verrast met een uniek materialenpaspoort!
Een materialenpaspoort is een digitale kopie van het fysieke schoolgebouw. Door de materialen te documenteren blijven ze altijd beschikbaar. Door gebruik te maken van Madaster, het Kadaster voor bouwmaterialen, is het gelukt om 96% van de materialen die gebruikt zijn voor de nieuwbouw te benoemen en te documenteren, zodat hergebruik in de toekomst eenvoudig mogelijk is. En afval dus zoveel mogelijk voorkomen wordt!!
Tegelijkertijd kan het materialenpaspoort bijdragen aan de bewustwording van het belang van circulariteit onder leerlingen en medewerkers. En dragen we hiermee bij aan een toekomstbestendige leer- en werkomgeving.