In Nederland kennen we een landelijk geldende slaag-zakregeling. Op basis hiervan zijn onze overgangsnormen geformuleerd.

Dit overgangsprotocol geldt voor:

  • leerjaar 1, 2 en 3 mavo;
  • leerjaar 1 mavo/havo;
  • leerjaar 1, 2, 3 en 4 havo;

OBC Elst bundelt hierin alle regels en afspraken die direct of indirect gerelateerd zijn aan de besluitvorming over het al dan niet bevorderen van een leerling naar een volgend schooljaar.