Keuzewerktijd

Keuzewerktijd

Tijdens de eerste twee leerjaren hebben de leerlingen twee lessen keuzewerktijd (KWT-uren) op het rooster staan. 

Tijdens deze uren kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen en bestaat de mogelijkheid om een extra programma te volgen.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Dans
  • Drama/zang
  • Game making
  • Lego Mindstorms (het maken van computergestuurde lego modellen)
  • Vakinhoudelijke verdieping of extra ondersteuning voor bijvoorbeeld: Nederlands, Engels, Wiskunde, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde of economie
  • Spaans
  • Tijdens deze uren krijgen de leerlingen die het nodig hebben ook extra ondersteuning voor SoVa (Sociale Vaardigheidstraining) of FRT (Faalangst Reductie Training).