Ondanks alle beperkingen rond corona, vordert de nieuwbouw gestaag. Inmiddels zijn we bezig met het selecteren van leveranciers voor de inrichting.