De nieuwbouw vordert goed. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de inrichting.

Inmiddels is duidelijk dat we na de herfstvakantie het nieuwe gebouw daadwerkelijk in gebruik gaan nemen.