Meten = weten

De eerstejaars leerlingen hebben de afgelopen week een bijzondere rekenles meegemaakt.

[2015-2016] Practicum - welke veranderingen in het DNA zorgen voor een tumor?

In H4 maken de leerlingen biologie kennis met moderne onderzoekstechnieken onder leiding van studenten van de Universiteit Utrecht.

[2015-2016] Havo 5 leerlingen werken aan een Croquis-opdracht!

1 maart hebben de leerlingen in havo 5 bij aardrijkskunde gewerkt aan een croquisopdracht.

[2015-2016] DNA practicum h5 - Universiteit Leiden

In H5 maken de leerlingen biologie kennis met moderne onderzoekstechnieken onder leiding van studenten van de Universiteit Leiden. In dit practicum zien de leerlingen hoe de 3D-structuur van eiwitten bepaald kan worden.

[2015-2016] HAVO 5 schakelt wereldbevolking uit

Havo 5 schakelt wereldbevolking uit

Mindmappen

Onlangs zijn brugklasleerlingen tijdens kwt begrijpend lezen van start gegaan met het maken van een mindmap bij verschillende tekstsoorten.

Franse street art

Leerlingen zijn tijdens de Franse les bezig geweest met het maken van Franse street art.

KLIK HIER
VOOR MEER INFORMATIE
OVER DE NIEUWBOUW