Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage (MaS)

Alle leerlingen van OBC Elst kunnen een maatschappelijke stage (MaS) volgen. Onder het motto ‘Doe eens iets voor een ander’ verrichten leerlingen tussen hun eerste en derde schooljaar 30 uur vrijwilligerswerk.

Een deel van de uren kunnen leerlingen op school vol maken, bijvoorbeeld door te helpen op een open dag. Maar leerlingen gaan vooral zelf op zoek naar stageplaatsen. Sportverenigingen, buurthuizen, verzorgingshuizen en andere maatschappelijke organisaties zijn populair als stageplekken.

Mas-xpress
Op www.mas-xpress.nl regelen leerlingen alles rond hun stage. Ze vragen digitaal toestemming aan de stagecoördinator en houden er hun uren bij. Ook ouders en mentoren kunnen op de website de vorderingen van de leerlingen bekijken. Inloggen op Mas-xpress.nl kan met het leerlingnummer; het wachtwoord is de eigen voornaam met hoofdletter (bijvoorbeeld: Sofie).

Waarom een maatschappelijke stage?
Door de MaS ontwikkelen leerlingen belangrijke vaardigheden, die ze in de schoolbanken niet opdoen:

 • Het zelf zoeken naar een stageplek maakt leerlingen zelfstandig en leert waar hun interesse ligt.

 • Door contacten op een stageplek oefenen scholieren hun sociale en presentatievaardigheden.

 • Jong geleerd is oud gedaan. We hopen dat jongeren ook later vrijwilligerswerk blijven doen.

 • Het certificaat dat de leerling na afloop krijgt is een pluspunt bij vervolgopleidingen en sollicitaties.

 • Jongeren leren dat niet alles in onze samenleving te koop of betaalbaar is.

Praktische informatie

 • De 30 uur vrijwilligerswerk mag de leerling op één plek of meerdere plekken doen.

 • Het is niet de bedoeling dat leerlingen onbetaald werken, zoals vakken vullen.

 • Leerlingen lopen de stage buiten schooltijd en zijn vanuit school hiervoor verzekerd.

 • Ook leerlingen die nu in de vierde zitten moeten hun stage nog afronden.

 • Leerlingen vragen vóóraf toestemming voor hun stage via www.mas-xpress.nl.

 • Hoewel we als school de maatschappelijke stage van harte aanbevelen, is deze niet verplicht.

Wat kunt u als ouder/verzorger doen?
Het zou fijn zijn als u met uw kind meedenkt over mogelijke stages. Misschien bij uw eigen (sport)vereniging, of stichting? Of heeft u bekenden die bij een verzorgingshuis, school of andere maatschappelijke instelling werken? Kent u iemand in uw omgeving die mantelzorg nodig heeft?

Kijk ook eens op https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/overbetuwe/vacaturebank en www.mas-xpress.nl voor ideeën voor de maatschappelijke stage. 

Vragen?
Neem contact op met stagecoördinator Laure d'Hondt via [email protected].