Met ons TOPmavo-programma bereiden we mavoleerlingen optimaal voor op een eventuele overstap naar de havo. Deelname is moge­lijk vanaf leerjaar 3.

Een betere doorstroom, meer leerplezier én een hogere slagingskans: de TOPmavo maakt het mogelijk. Dit unieke programma is ontwikkeld voor twee doelgroepen: ambitieuze mavoleerlingen die extra uitdaging zoeken en mavoleerlingen die goed willen worden voorbereid op de overstap naar de havo.

Challenges

Leerlingen krijgen gedurende dit traject twee lessen extra per week. Aan de hand van zogenaamde challenges verbreden en verdiepen zij hun vaardigheden. Denk hierbij aan plannen & organiseren, reflecteren, communiceren, samenwerken en probleemoplossend denken.

Coaching door 2 docenten

Elk challenge bevat een probleem dat leerlingen in groepen gaan verkennen en oplos­sen. Hierbij worden zij begeleid door twee docenten die hen coachen. Op deze manier krijgt elke leerling voldoende aandacht en kan elke leerling het maximale uit zichzelf halen.

Talentenprogramma’s

In leerjaar 4 kunnen leerlingen kiezen uit talentenprogramma’s die aansluiten bij de vakken die zij op de havo willen gaan volgen. Voorbeelden: Cambridge English of Goethe Deutsch. Of misschien liever Science, met onderdelen uit natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Tijdens het TOPmavo-programma ontdekken leerlingen zelf waar hun talenten liggen en waarin zij zichzelf verder willen ont­wikkelen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot het TOPmavo-programma moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Je staat een 6,8 gemiddeld voor groep 2-vakken;

  • Je bent gemotiveerd;

  • Je hebt een positief advies gekregen van jouw lesgevers.

Meer weten?

Neem contact op met onze TOPmavo-coördinator mw. T. Lozekoot (loz@obcnet.nl) of ga naar de TOPmavo-website.