Welkom ouders

Als kleinschalige school in hartje Elst hechten wij veel waarde aan persoonlijke aandacht voor onze leerlingen. Ook een goed contact tussen ouders en school vinden wij van groot belang. De mentor speelt hierin een essentiële rol. Verder is er een klankbordgroep van contactouders en een ouderraad (zie elders onder het kopje ‘Ouders’).

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en goede randvoorwaarden

OBC Elst zet hoog in op onderwijskwaliteit en leerlingen worden gestimuleerd het maximale uit zichzelf te halen. We helpen hen daarbij door goed onderwijs te bieden, maar ook door te zorgen voor goede randvoorwaarden, zoals een goede sfeer, duidelijke regels en verzorgde gebouwen (locatie Van der Duyn van Maasdamstraat voor de leerjaren 1 en 2 en de Mozartstraat voor de leerjaren 3 en hoger).

Verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces

Wij stimuleren leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te nemen. De elektronische leeromgeving (elo) Magister is daarbij een hulpmiddel. Hierin staan bijvoorbeeld het huiswerk, de toetsen, de studiewijzers, de cijfers en de afwezigheidsregistratie. U kunt als ouders/verzorgers hierin zelf meekijken.

Gebouw1

 Gebouw aan de Van der Duyn van Maasdamstraat

Mozart

Gebouw aan de Mozartstraat