Regelingen en protocollen Archief

Regelingen en protocollen Bestanden

Integriteitcode

Bijgewerkt op 02 november 2016

Internetstatuut leerlingen

Bijgewerkt op 18 april 2019

Klachtencommissie

Bijgewerkt op 16 maart 2016

Klachtenregeling

Bijgewerkt op 17 maart 2020

  • Klachtenregeling en rol van vertrouwenspersoon SGOMB

Klokkenluidersregeling

Bijgewerkt op 02 november 2016

Leerlingenstatuut

Bijgewerkt op 21 mei 2019

Notitie Gezonde en Veilige school

Bijgewerkt op 29 december 2017

Overgangsprotocol

Bijgewerkt op 31 oktober 2019

  • Overgangsprotocol

Pestprotocol

Bijgewerkt op 03 juli 2014

Privacyreglement SgOMB

Bijgewerkt op 26 november 2019

Procedure toelating 4 havo

Bijgewerkt op 10 juli 2019

Protocol Cameratoezicht

Bijgewerkt op 02 juli 2019

Protocol Dyslexie

Bijgewerkt op 23 oktober 2018

Protocol reizen en weersomstandigheden

Bijgewerkt op 11 mei 2016

  • Protocollen voor schooldirecties t.a.v. reizen en excursies bij terreurdreiging en voor weersomstandigheden.

Protocol verlengde tijd

Bijgewerkt op 14 maart 2018

Schoolregels

Bijgewerkt op 19 augustus 2020

Schorsingsprotocol

Bijgewerkt op 05 december 2012

Toelatingscriteria Regio Overbetuwe

Bijgewerkt op 11 februari 2014

  • Toelatingscriteria Regio Overbetuwe

Verzuimprotocol

Bijgewerkt op 17 september 2018

Voedingsbeleid OBC Elst

Bijgewerkt op 17 juni 2019