Regelingen en protocollen Archief

Regelingen en protocollen Bestanden

Integriteitcode

Bijgewerkt op 02 november 2016

Internetstatuut leerlingen

Bijgewerkt op 18 april 2019

Klachtencommissie

Bijgewerkt op 16 maart 2016

Klachtenregeling

Bijgewerkt op 13 september 2016

  • Klachtenregeling en rol van vertrouwenspersoon SGOMB

Klokkenluidersregeling

Bijgewerkt op 02 november 2016

Leerlingenstatuut

Bijgewerkt op 21 mei 2019

Notitie Gezonde en Veilige school

Bijgewerkt op 29 december 2017

Overgangsprotocol

Bijgewerkt op 24 oktober 2018

  • Overgangsprotocol

Pestprotocol

Bijgewerkt op 03 juli 2014

Privacyreglement SgOMB

Bijgewerkt op 11 februari 2019

Protocol Cameratoezicht

Bijgewerkt op 08 juni 2017

Protocol Dyslexie

Bijgewerkt op 23 oktober 2018

Protocol medicijnverstrekking

Bijgewerkt op 19 juni 2018

Protocol reizen en weersomstandigheden

Bijgewerkt op 11 mei 2016

  • Protocollen voor schooldirecties t.a.v. reizen en excursies bij terreurdreiging en voor weersomstandigheden.

Protocol verlengde tijd

Bijgewerkt op 14 maart 2018

Schoolregels

Bijgewerkt op 11 juli 2016

Schorsingsprotocol

Bijgewerkt op 05 december 2012

Sociaal Fonds

Bijgewerkt op 19 december 2018

  • De Scholengroep Over- en Midden Betuwe kent een beperkt sociaal fonds. Ouders waarvan het gezinsinkomen maximaal 110% van het wettelijk minimumloon bedraagt kunnen hier een beroep op doen.

Toelatingscriteria Regio Overbetuwe

Bijgewerkt op 11 februari 2014

  • Toelatingscriteria Regio Overbetuwe

Verzuimprotocol

Bijgewerkt op 17 september 2018

KLIK HIER
VOOR MEER INFORMATIE
OVER DE NIEUWBOUW