Ouderbijdrage

Hier treft u een overzicht aan van de schoolkosten.

Noodzakelijke leermiddelen worden voor begin van het schooljaar bekend gemaakt. De kosten hiervoor (agenda, schriften, rekenmachine en schrijfgerei) liggen tussen de 50 en 75 euro. Bij een exact pakket is in de bovenbouw havo een grafische rekenmachine nodig. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen ongeveer 100 euro.

Voorzieningen en activiteiten
Huur kluisje €7,-
Borgsom kluisje (eenmalig) €10,-
Kosten van afdelingsactiviteiten en excursies €65,- 
Algemene ouderbijdrage €37,50,- (hieronder uitgewerkt)

Ouderbijdrage2
Het Ministerie van Onderwijs heeft de bekostiging van de cultuurkaart afgeschaft. De school schaft de cultuurkaart voor alle leerlingen aan. De overige vier culturele excursies in leerjaar 3M en 4H, in het kader van CKV, worden door de leerlingen zelf, c.q. de ouders bekostigd. 

Overzicht €70,- per leerling voor excursies en buitenlesactiviteiten (€65,- ouders, €5,- school)

Ouderbijdrage1
In incidentele gevallen kan het voorkomen dat een klas, in overleg met de mentor of een lesgever, een activiteit organiseert waarvoor een kleine vergoeding gevraagd wordt. Wanneer een leerling voor een bepaalde activiteit vrijstelling heeft, worden de kosten niet in rekening gebracht.

Schoolloket 
Na aanvang van het nieuwe schooljaar wordt per mail naar de ouders/verzorgers de uitnodiging inclusief uitleg en informatie verstuurd. Hiermee kunnen zij inloggen in het nieuwe systeem Schoolloket en betalingen digitaal voldoen. Over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vooraf instemming gevraagd. Na afloop van het schooljaar vindt in de MR een verantwoording plaats van de besteding van de binnengekomen gelden. Klik hier om direct in te loggen bij Schoolloket en klik hier voor de handleiding.

Veel gestelde vragen.

 

Tegemoetkoming schoolkosten voor ouders met kinderen tot 18 jaar 
U kunt misschien in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten bij uw gemeente. Deze heeft vaak een declaratiefonds voor ouders met een minimuminkomen.

  • Gemeente Overbetuwe: Regeling indirecte schoolkosten. (Tevens mogelijkheid tot aanvraag Gelre Pas, zie gemeente Arnhem). Informatie: www.overbetuwe.nl, [email protected], tel. 0481-362300.
  • Gemeente Lingewaard: Regeling indirecte schoolkosten. Informatie: www.lingewaard.nl,[email protected], tel. 026-3260111. (keuze optie 2).
  • Gemeente Arnhem: Gelre Pas. Informatie: www.arnhem.nl, [email protected], tel. 0900-1809.
  • Gemeente Nijmegen (Oosterhout, Lent): Stichting Leergeld Nijmegen Informatie: zie onderstaand.

Mocht u niet in aanmerking komen voor een vergoeding van uw gemeente, dan kunt u bij Stichting Leergeld een vergoeding aanvragen.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen op bijstandsniveau. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten voor uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl

Sinds 1 april 2015 is Stichting Leergeld Oost Betuwe actief in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard.

Stichting Leergeld Oost Betuwe
[email protected] 

Stichting Leergeld Arnhem
[email protected]

Stichting Leergeld Nijmegen
[email protected]

 

Stichtingleergeld banner

Sociaal Fonds
Alle scholen binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe kennen een beperkt sociaal fonds. In dit fonds is ook een kwijtscheldingsregeling opgenomen. Ouders waarvan het gezinsinkomen maximaal 130% van het wettelijk minimum bedraagt, kunnen een beroep doen op dit fonds voor een tegemoetkoming in of kwijtschelding van de kosten (voor zover ze onderwijskundig gerelateerd zijn) van de afdelingsactiviteiten, excursies en de algemene ouderbijdrage. U kunt bij ons alleen in aanmerking komen voor het sociaal fonds als het bij de Gemeente of Stichting leergeld niet lukt. U dient dan ook een afwijziging van deze instanties te kunnen overleggen.
Informatie over het sociaal fonds is verkrijgbaar via de afdeling financiele zaken van het Bestuursbureau van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. KLIK HIER voor meer informatie.