Jaarverslag

Monitor is de naam van het jaarverslag van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.

[2013-2014] Schoolprestatie 2013

Ook dit jaar hebben we weer goede resultaten behaald op de Dronkers-Lijst, een lijst die in de Volkskrant gepubliceerd wordt.

Inspectiebezoek

Via de site van de onderwijsinspectie heeft men inzage in de verslagen die de onderwijsinspectie  na schoolbezoeken gemaakt heeft.

Vensters voor verantwoording

De inspectie houdt toezicht over de school en verzamelt gegevens. Via Vensters Voor Verantwoording kunnen diverse zaken opgezocht worden.