STEAM

STEAM

Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een mooie toekomst, volgen alle leerlingen het innovatieve programma STEAM op OBC Elst! STEAM staat voor: Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. Met dit programma leren zij belangrijke 21st century skills, zoals creatief en kritischdenken, samenwerken, structureren, communiceren enzovoorts. Allemaal vaardigheden die van belang zijn in de veranderende maatschappij. De leerlingen leren dingen die zij nu en in de toekomst nodig zullen hebben.

Klik hier voor meer informatie.

In leerjaar 1 en leerjaar 2 volgen de leerlingen twee uur STEAM per week. In leerjaar 1 en leerjaar 2 volgen de leerlingen twee uur STEAM per week. In de bovenbouw wordt STEAM een keuzevak. Leerlingen kunnen bij STEAM een eigen gepersonaliseerd leertraject kiezen. Iedere leerling heeft immers andere leerwensen! Het vak STEAM is opgedeeld in een drietal domeinen: media,design & coding. Denk bij deze domeinen aan het online leren werken in een cloud, foto’s bewerken in Photoshop, het printen van 3D-objecten of het leren programmeren van robots. Het programma is in leerjaar 1 voornamelijk oriënterend. In leerjaar 2 zal dieper ingegaan worden op een domein naar keuze. Leerlingen werken binnen STEAM vaak projectmatig. Vragen? Neem gerust contact op met Menno van der Ree ([email protected]) of Tommy van Erp ([email protected]).

STEAM LOGO nieuw