STEAM

Schooljaar 2017-2018 is OBC Elst gestart met het nieuwe programma STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). Het vak STEAM is een eigentijds vak waarbij we jou goed voorbereiden op de multimediale maatschappij.

STEAM bestaat grofweg uit drie domeinen (onderdelen): Media, Design en Coding. Binnen het onderdeel Media besteden we vooral veel aandacht aan bewustwording van het onlinegedrag en komen thema’s als identiteitsfraude, cyberpesten, phishing en juist smartphonegebruik aan bod. Binnen het domein Design leren we jou zowel multimediaal, grafisch als 3D-ontwerpen te ontwikkelen. De 3D-printer achterin de klas kan jouw ontwerpen vervolgens zelfs tot leven brengen! Creatief denken en samenwerken zijn vaardigheden die binnen dit domein zeker een rol gaan spelen, net zoals bij het laatste domein, Coding. Binnen Coding zetten we samen de eerste stappen in de wereld van het coderen. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je zelf een game kan maken of hoe je een robot kan aansturen.

https://steamobcelst.wixsite.com/steam2018