PTA en PTO

PTA en PTO

Het PTA staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting.

Het Over Betuwe College werkt, net als alle scholen voor het voortgezet onderwijs, met PTA's. Deze afkorting staat voor: "Programma van toetsing en afsluiting".

In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere per vak wanneer een toets plaatsvindt, welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden en hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen rekenkundig gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak.

De school biedt de mogelijkheid om via deze website de documenten ook te downloaden. Dat u op deze pagina doen of op de Mediapagina in het hoofdmenu. U vindt de artikelen dan bij de downloads.

Klik hier voor de PTA downloads

Het PTO staat voor Programma voor Toetsing Onderbouw. In het PTO staan alle toetsen vermeld die de leerlingen van de onderbouw gedurende het schooljaar zullen maken. 

klik hier voor de PTO downloads