Overgangsnormen

Hier treft u de overgangsnormen aan.

In dit overgangsprotocol voor:

  • leerjaar 1, 2 en 3 mavo
  • leerjaar 1 mavo/havo
  • leerjaar 1, 2, 3 en 4 havo

bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect gerelateerd zijn aan de besluitvorming over het al dan niet bevorderen van een leerling naar een volgend 
schooljaar.

Klik hier voor de overgangsnomen.

Klik hier voor de procedure toelating havo 4.