Missie en visie van de school

Lees hier meer over de missie en visie van OBC Elst.

Visie: onderwijs in de veranderende maatschappij.

Het is van essentieel belang dat het OBC Elst zich de komende periode ontwikkelt tot een school die leerlingen opleidt die zeer goed kunnen functioneren in de toekomstige, snel veranderende maatschappij. We leiden kinderen op, waarbij we nog niet weten wat ze in de toekomst precies moeten kennen en welke vaardigheden ze precies nodig hebben. In elk geval zullen ze een grote mate van zelfredzaamheid, flexibiliteit en oplossend vermogen moeten hebben om voor zichzelf te kunnen zorgen in de maatschappij van de toekomst. Daarnaast zullen onze leerlingen (en wij ook) zo goed mogelijk om moeten leren gaan met de snel veranderende technologische ontwikkeling. Dit betekent onder andere dat we onze leerlingen goed kennis laten maken en om leren gaan met de moderne Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT).

Van de werknemer van de toekomst zal een veel meer, op ontwikkeling gerichte houding verwacht worden. Het OBC Elst heeft docenten die dat onze leerlingen kunnen leren, die in houding en gedrag een voorbeeld geven, eigentijds onderwijs verzorgen en zo goed mogelijk aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkeling. Deze docenten hebben aandacht voor de omgeving, de context waarin zaken gebeuren en zij hebben een adaptief vermogen. Hierdoor kunnen zij zich aan veranderende situaties aanpassen, ontwikkelingen bijhouden en hun docentschap steeds weer ontwikkelen.

Missie (de bedoeling)

Over Betuwe College Elst:

Een vertrouwde plek om je voor te bereiden op jouw toekomst in de samenleving. Hier dagen we je uit jouw talenten te ontplooien, je te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen.

OBC Elst: Dé plek om het beste uit jezelf te halen.

Leerlijn Techniek en Design (Media, Vormgeving en ICT.)

Binnen het OBC Elst wordt vanaf schooljaar 2017-2018 de leerlijn “Techniek en Design” aangeboden. Door leerlingen goed om te leren gaan met de verschillende facetten van de moderne ICT-techniek en media, leren ze noodzakelijke vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig zullen hebben. Daarnaast krijgen de leerlingen meer inzicht in de werking van moderne ICT-techniek, waardoor ze in de toekomst sneller met nieuwe technologieën om kunnen gaan en daarmee een voorsprong op leeftijdsgenoten hebben. Het OBC-Elst legt bij alle leerlingen in de onderbouw een fundament “Techniek & Design” en daagt de leerlingen uit hier in de bovenbouw een vervolg aan te geven (zowel op Mavo als op Havoniveau).

Om behoeftes aan extra lessen of  “speciale programma’s” in beeld te brengen blijven we systematisch in contact met leerlingen, ouders en de maatschappij.