Laatste nieuws coronavirus

Op zondag 15 maart 2020 besloot het kabinet de scholen te sluiten, omdat velen zich zorgen maakten en het onderwijs lastiger te organiseren was vanwege zieken. Op 21 april is besloten die periode te verlengen tot en met 1 juni. We bereiden ons momenteel voor om vanaf 2 juni onderwijs op school op te starten.