Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is een zeer boeiend en veelzijdig vak.

Biologie

De leer van de levende wezens.

Duits

Duits is de meest gesproken moedertaal in Europa.

Economie

Leren denken met economie.

Engels

Tot verdriet van sommigen en vreugde van anderen is Engels een verplicht vak voor alle leerlagen.

Frans

Frankrijk is al jaren een van de populairste vakantiebestemmingen voor Nederlanders en bovendien één van onze belangrijkste handelspartners.

Geschiedenis

Sommige mensen denken nog steeds bij het horen van het woord geschiedenis aan een saai vak met oubollige verhalen over vroeger waarbij je hele lijsten jaartallen in je kop moest stampen.

Kunstvakken

Het OBC Elst vindt het belangrijk dat Kunst- & Cultuur educatie op hoog niveau wordt aangeboden en dat leerlingen zich extra kunnen profileren op het gebied van Kunst & Cultuur.

Levensbeschouwing

Het vak levensbeschouwing is een waardevol vak binnen het onderwijs.

Lichamelijke Opvoeding

Bij het vak lichamelijke opvoeding (LO) ligt het accent natuurlijk op het leren van bewegingsvaardigheden maar dit is niet alles.

Maatschappijleer

In het derde jaar van de MAVO en het vierde jaar van de HAVO krijg je een nieuw boeiend vak, namelijk maatschappijleer.

Management en Organisatie

Naast het vak economie wordt ook het vak Management en Organisatie gegeven.

Natuurkunde

Wij hopen onze leerlingen te verwonderen met de natuurwetten om ons heen.

Nederlands

Nederlands is een van de vakken die verplicht zijn op school. Elke leerling moet examen doen in het vak Nederlands. Elk op zijn eigen niveau: mavo of havo.

Scheikunde

Wij proberen jou door een combinatie van theorie en practicua te leren kijken naar chemische processen 'om ons heen'.

[12  >>  
KLIK HIER
VOOR MEER INFORMATIE
OVER DE NIEUWBOUW