Leerlingen statuut

Laatst aangepast op 11 februari 2014

In het leerlingenstatuut worden de rechten en de plichten van leerlingen formeel vastgelegd.

Dit is het leerlingenstatuut van het Over Betuwe College en Hendrik Pierson College, samen Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, zoals het na instemming van het leerlingendeel van de medezeggenschapsraad op  20 juni 2013 door het College van Bestuur formeel is vastgesteld.