Toelatingseisen

Laatst aangepast op 15 januari 2015

Toelatingseisen

Om te kunnen worden toegelaten tot onze school speelt het advies van de basisschool een sleutelrol.

Om in het eerste leerjaar geplaatst te worden als leerling op het OBC Elst is het van belang dat de basisschool een mavo of een havo advies geeft. Wanneer er speciale zorg nodig is, is het van belang dit bij de aanmelding te vermelden. In het kader van passend onderwijs zoekt elke school voor voortgezet onderwijs een passende plek voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft.

Voor een volledige aanmelding dienen drie zaken aangeleverd te worden.

  1. Adviesformulier basisschool (uiterlijk 1 maart wordt dit door de basisschool gegeven).
  2. Het aanmeldingsformulier (dit dient uiterlijk 15 maart bij ons binnen te zijn).
  3. Het onderwijskundig rapport (dit vragen wij bij de basisschool op en wordt uiterlijk 29 maart verstrekt).

Na ontvangst van alle gegevens nemen wij contact op met de basisschool en berichten wij zo snel mogelijk over de toelating en later over de plaatsing in een klas.

Op 9 juni ontvangen we de nieuwe leerlingen voor een kennismakingsmiddag. Zij maken dan kennis met hun klasgenoten en mentor.

Voor hogere leerjaren kan men een afspraak met de betreffende teamleider maken:

  • Leerjaar 2: de heer M. van der Ree.
  • Leerjaren 3, 4 en 5: mevrouw T. Thomas.