Aanmelden

Aanmelden

U kunt uw zoon/dochter aanmelden door het inleveren van het aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier voor schooljaar 2019-2020 kunt u hieronder downloaden:

Aanmelding leerjaar 1 schooljaar 20192020
Aanmelding hogere leerjaren

Wanneer kunt u het formulier inleveren?

  • Tijdens de open dag op 30 januari 2019.
  • Tijdens de aanmeldavond op woensdag 13 maart 2019 van 19.00 tot 20.30 uur. Deze avond zijn er verschillende medewerkers van het OBC Elst aanwezig om vragen te beantwoorden en het aanmeldformulier in ontvangst te nemen.
  • Het formulier mag uiteraard ook bij onze receptie of via de post ingeleverd worden: OBC Elst, Van der Duyn van Maasdamstraat 25, 6661 ZR Elst.

Wanneer een leerling zich aan wil melden voor de hogere leerjaren moet er eerst contact opgenomen worden met de teamleider van de bovenbouw. Voor leerjaar twee kan contact opgenomen worden met de heer M. Van der Ree: [email protected]. Voor leerjaar drie, vier en vijf kan contact opgenomen worden met mevrouw T. Thomas: [email protected].

  • Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld vóór 15 maart 2019 te zijn ingeleverd. Leerlingen die na deze datum aangemeld worden, kunnen alleen geplaatst worden wanneer de klassen niet vol zitten. Na inschrijving krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd.