Aanmelden

Aanmelden

U kunt uw zoon/dochter aanmelden door het inleveren van het aanmeldformulier. 

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier voor schooljaar 2019-2020 kunt u hieronder downloaden:
Aanmelding leerjaar 1 schooljaar 20192020
Aanmelding hogere leerjaren

De aanmeldformulieren voor schooljaar 2020-2021 volgen.

AANMELDINGSPROCEDURE LEERJAAR 1 OBC ELST, SCHOOLJAAR  2020-2021

Aanmelding
U kunt uw zoon/dochter aanmelden door het inleveren van het aanmeldingsformulier tijdens:

  • De informatieavond en de open dag. U kunt het formulier inleveren bij de aanmeldbalie.
  • De inschrijfavond op woensdag 10 maart 2020 van 19.00 tot 20.30 uur. Deze avond zijn er verschillende medewerkers van het OBC Elst aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uw aanmeldingsformulier in ontvangst te nemen.
  • Als u niet in de gelegenheid bent op bovengenoemde momenten langs te komen, dan kunt u het formulier ook opsturen naar OBC Elst, Van der Duyn van Maasdamstraat 25, 6661 ZR Elst. Na aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail.
  • Uiteraard kunt u het formulier ook afgeven bij de receptie.

Bij de aanmelding ontvangen wij ook graag het adviesformulier van de basisschool van uw zoon / dochter. Mocht dit formulier nog niet in uw bezit zijn, dan vragen we u deze zo spoedig mogelijk na te sturen. Inschrijven kan tot uiterlijk (datum volgt)!

Toelating en plaatsing
Leerlingen met een mavo of havo advies zijn plaatsbaar.

Vanaf schooljaar 2019-2020 krijgen leerlingen op OBC Elst de kans om zich via het nieuwe talentenprogramma Cambridge English extra te gaan verdiepen in de Engelse taal! Tijdens de kennismakingsmiddag krijgt uw zoon/dochter de mogelijkheid om zich hiervoor aan te melden.

In de periode april/mei hebben we contact met de leerkracht van groep 8 van de basisschool en bespreken we gezamenlijk onze toekomstige leerlingen. Zo snel mogelijk daarna ontvangt u het definitieve plaatsingsbericht, waarin tevens melding gemaakt wordt van de klas waarin uw zoon/dochter is geplaatst. De kennismakingsmiddag voor alle toekomstige leerlingen zal plaatsvinden op dinsdag 9 juni 2020.

Vragen/informatie
Voor aanmelding hogere leerjaren, overige vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met OBC Elst via telefoonnummer 0481-366555.

Leerjaar 1 en 2: dhr. Menno van der Ree