Aanmelden

Aanmelden

Toelating en plaatsing
Leerlingen met een mavo of havo advies zijn plaatsbaar.

In de periode april/mei hebben we contact met de leerkracht van groep 8 van de basisschool en bespreken we gezamenlijk onze toekomstige leerlingen. Zo snel mogelijk daarna ontvangt u het definitieve plaatsingsbericht, waarin tevens melding gemaakt wordt van de klas waarin uw zoon/dochter is geplaatst. De kennismakingsmiddag voor alle toekomstige leerlingen zal plaatsvinden op dinsdag 15 juni 2021. Op dit moment wordt nagedacht over de invulling hiervan. U ontvangt een mail wanneer dit bekend is.

Vragen/informatie
Voor aanmelding hogere leerjaren, overige vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met OBC Elst via telefoonnummer 0481-366 555.

Leerjaar 1 en 2: dhr. M. van der Ree
Leerjaar 3, 4 en 5: mevr. T. Thomas

Aanmeldingsformulier leerjaar 1
Aanmeldingsformulier hogere leerjaren