Aanmelden

Aanmelden

Aanmeldingsprocedure leerjaar 1, schooljaar 2020-2021.

U kunt uw zoon/dochter aanmelden door het inleveren van het aanmeldingsformulier tijdens:

  • De informatieavond en de open dag. U kunt het formulier inleveren bij de aanmeldbalie.
  • De inschrijfavond op woensdag 11 maart 2020 van 19.00 tot 20.30 uur. Deze avond zijn er verschillende medewerkers van het OBC Elst aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uw aanmeldingsformulier in ontvangst te nemen.
  • Als u niet in de gelegenheid bent op bovengenoemde momenten langs te komen, dan kunt u het formulier ook opsturen naar OBC Elst, Van der Duyn van Maasdamstraat 25, 6661 ZR Elst. Na aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail.
  • Uiteraard kunt u het formulier ook afgeven bij de receptie.

Bij de aanmelding ontvangen wij ook graag het adviesformulier van de basisschool van uw zoon/dochter. Mocht dit formulier nog niet in uw bezit zijn, dan vragen we u deze zo spoedig mogelijk na te sturen. Aanmeldingsformulier a.u.b. inleveren vóór 15 maart 2020.

Toelating en plaatsing
Leerlingen met een mavo of havo advies zijn plaatsbaar.

In de periode april/mei hebben we contact met de leerkracht van groep 8 van de basisschool en bespreken we gezamenlijk onze toekomstige leerlingen. Zo snel mogelijk daarna ontvangt u het definitieve plaatsingsbericht, waarin tevens melding gemaakt wordt van de klas waarin uw zoon/dochter is geplaatst. De kennismakingsmiddag voor alle toekomstige leerlingen zal plaatsvinden op dinsdag 9 juni 2020.

Vragen/informatie
Voor aanmelding hogere leerjaren, overige vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met OBC Elst via telefoonnummer 0481-366 555.

Leerjaar 1 en 2: dhr. M. van der Ree
Leerjaar 3, 4 en 5: mevr. T. Thomas

Aanmeldingsformulier leerjaar 1
Aanmeldingsformulier hogere leerjaren