Beste leerling,

Graag willen wij je uitnodigen voor de diploma-uitreiking op
dinsdag 11 juli 2023. De diploma-uitreiking vindt plaats
op onze school.

Je bent welkom voor de diploma-uitreiking van de mavo
vanaf 16.00 uur met maximaal 5 gasten. Meer gasten zijn
bespreekbaar in overleg met de teamleider.
Het offi ciële gedeelte begint om 16.15 uur.

Wij hopen je van harte te mogen begroeten op de meest
feestelijke dag van het schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Dhr. C.E.J.A. Lohnstein, directeur OBC Elst
Dhr. M. van der Ree, teamleider mavo OBC Elst