Akkoordverklaringen voor de examenklassen worden uitgedeeld.