Onderbouw
Van der Duyn van Maasdamstraat 25
6661 ZR Elst

Bovenbouw
Mozartstraat 12
6661 BL Elst

Tel. 0481 - 36 65 55
[email protected]

Welkom ouders

Laatst aangepast op 12 januari 2017

Als kleinschalige school in hartje Elst hechten wij veel waarde aan persoonlijke aandacht voor onze leerlingen. Ook een goed contact tussen ouders en school vinden wij van groot belang. De mentor speelt hierin een essentiële rol. Verder is er een klankbordgroep van contactouders en een ouderraad (zie elders onder het kopje ‘Ouders’).

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en goede randvoorwaarden

OBC Elst zet hoog in op onderwijskwaliteit en leerlingen worden gestimuleerd het maximale uit zichzelf te halen. We helpen hen daarbij door goed onderwijs te bieden, maar ook door te zorgen voor goede randvoorwaarden, zoals een goede sfeer, duidelijke regels en verzorgde gebouwen (locatie Van der Duyn van Maasdamstraat voor de leerjaren 1 en 2 en de Mozartstraat voor de leerjaren 3 en hoger).

Verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces

Wij stimuleren leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te nemen. De elektronische leeromgeving (elo) Magister is daarbij een hulpmiddel. Hierin staan bijvoorbeeld het huiswerk, de toetsen, de studiewijzers, de cijfers en de afwezigheidsregistratie. U kunt als ouders/verzorgers hierin zelf meekijken.

dsc 0649

 Gebouw aan de Van der Duyn van Maasdamstraat

Mozart

Gebouw aan de Mozartstraat

 

OBC Elst – na het steekincident

4 november 2016, een dag om niet snel te vergeten, en dat helaas niet in positieve zin. Die ochtend vond op OBC Elst een steekincident plaats. Een bijzonder heftige gebeurtenis, die veel impact heeft gehad, niet alleen op de docent in kwestie, maar ook op de klas van de betrokken leerling, de overige leerlingen, ouders en personeel.

Legitieme vragen

Het steekincident heeft ons allen erg geraakt in Elst. Het houdt mensen bezig. Hoe kon zoiets gebeuren op zo’n kleinschalige, als veilig te boek staande school als OBC Elst? En wie zegt dat het niet weer zal gebeuren? Is het normaal dat kinderen tegenwoordig met messen op school rondlopen, of misschien erger? Wat gaat de school eraan doen om te voorkomen dat dit weer gebeurt? Het zijn legitieme vragen waar ouders en hun kinderen – misschien wel toekomstige leerlingen van OBC Elst – mee rondlopen.

Open en eerlijke communicatie

Wij zijn van meet af aan open geweest over de kwestie. Omdat we het belangrijk vinden open en eerlijk met onze leerlingen, ouders en alle overige betrokkenen te communiceren. De snelle, heldere communicatie, professionele en persoonlijke benadering en adequate zorg werden over het algemeen ook zeer gewaardeerd, we hebben er veel complimenten voor gekregen.

Hoe garanderen we de veiligheid op school?

Garanderen dat een geweldsincident niet meer voorkomt op school is helaas niet mogelijk. Uiteraard proberen we de kans erop zo klein mogelijk te houden.

  • Zo bestaat er op alle scholen een sterke sociale controle. Mentoren houden het welzijn van de leerlingen nauwlettend in de gaten. We zijn streekscholen en we zijn trots op de prettige sfeer die op alle scholen heerst.

  • We hebben als scholengroep duidelijke regels met betrekking tot de veiligheid binnen de scholen. Denk aan de integriteitscode en de regeling ‘een gezonde en veilige school’. In deze documenten staat onder meer vermeld wat wel of niet is toegestaan en ook wat de consequenties zijn bij het overtreden van de regels. Met betrekking tot het bezit van verboden middelen zijn er bijvoorbeeld geregeld willekeurige kluiscontroles.

  • Voorkomen is beter dan genezen, daarom wordt er ook structureel voorlichting gegeven op school over drugs, alcohol, andere verboden middelen en internetgevaren, eventueel in combinatie met de sterke contacten en goede relaties die wij hebben met onze hulpinstanties (schoolarts, jeugdhulpverlening, politie, justitie etc.)

We hechten veel waarde aan onze kleinschaligheid, aan het intensieve contact tussen mentoren, docenten en hun leerlingen, aan de sfeer van vertrouwelijkheid en de open, eerlijke communicatie onderling. Het zijn punten waar we ons sterk voor maken en die we zullen blijven uitdragen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op! We staan u graag te woord.

Telefoonnummer 0481 36 65 55